Pravidla používání

 • Hrad musí být umístěn na pevném, ideálně rovném povrchu (nejlépe tráva) a ukotven přiloženými kolíky.
 • V případě deště nebo velkého větru je třeba hrad neprodleně vyfouknout a schovat.
 • Vždy musí být dodržen výrobcem stanovený maximální počet dětí, příp. celková hmotnost.
 • Děti musí být vždy pod dohledem dospělé osoby, nenechávejte děti v hradu bez dozoru!
 • Do hradu je povolen vstup pouze bez obuvi.
 • Do hradu platí zákaz vnášení jídla a pití. Dále je zakázán vstup se žvýkačkou, brýlemi či hodinkami a je zakázáno do hradu vnášet hračky či ostré předměty, které by mohly zranit jiné děti nebo poškodit hrad.
 • V blízkosti atrakce je zakázáno zapalovat oheň.
 • Pro vstup a výstup se smí používat pouze k tomu určená místa.
 • Je zakázáno naklánět se přes okraje hradu a skákat či tlačit na ochranné sítě.
 • Je zakázáno z hradu skákat, uvnitř hradu se strkat nebo provádět jiné činnosti než ty, ke kterým je hrad určen.
 • V případě většího úniku vzduchu z hradu je nutné ho ihned opustit.
 • Kompresor je neustále pod proudem, je zakázáno s ním jakkoliv manipulovat.
 • Za jakoukoliv újmu při užívání hradu nenese pronajímatel žádnou odpovědnost.